Od ledna 2020 budou probíhat kurzy k přijímacím zkouškám

z matematiky a českého jazyka

Příprava žáků ZŠ k příjmacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka

Kurz je určen žákům 9. ročníků základních škol. Obsahovou náplní kurzu bude výklad a procvičováni učiva ZŠ s návazností na podobu přijímací zkoušky.

Kdy a kde?

Kurz bude probíhat v období od ledna 2020 do  března 2020. Celkem 9 týdnů, vždy dvakrát týdně v odpoledních hodinách v učebnách VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň.

Jak bude kurz probíhat?

Jeden den v týdnu bude výuka matematiky a jiný den výuka českého jazyka. Z toho budou po dobu osmi týdnů vždy 2 vyučovací hodiny (2×45 minut) výklad a procvičování učiva. V 9. týdnu si budou moci uchazeči během 2 hodin (2×60 minut) vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto a pod vedením vyučujícího provést rozbor řešení úloh testu.

Kurz matematiky:

  • v pondělí nebo v úterý od 16.00 hod. do 17.30 hod.
  • pondělní kurz začíná 20. 1. 2020 a končí 23. 3. 2020 přijímací zkouškou nanečisto
  • úterní kurz začíná 21. 1. 2020 a končí 24. 3. 2020 přijímací zkouškou nanečisto

Kurz českého jazyka:

  • ve středu nebo ve čtvrtek od 16.00 hod. do 17.30 hod.
  • středeční kurz 22. 1. 2020 a končí 25. 3. 2020 přijímací zkouškou nanečisto
  • čtvrteční kurz 23. 1. 2020 a končí 26. 3. 2020 přijímací zkouškou nanečisto

Cena kurzu?

Cena je 1600,- Kč za oba předměty (nebo 800,- Kč za jeden předmět).

Přijímací zkouška nanečisto včetně rozboru stojí 200,- Kč. Kurzy se budou platit v hotovosti na první hodině.

Jak a kde se přihlásit?

Od 24. 10. 2019 na webových stránkách školy: www.spseplzen.cz

Kde se můžu zeptat na podrobnosti?

V minulých školních letech probíhaly kurzy pro žáky ZŚ

Grafické práce na iPadu – lektor Ing. Libor First.

Tvorba Webu – lektorka Mgr. Pavlína Lukešová. .

Programování pro děti – lektorka Mgr. Kristýna Holá.

Přihlášky na sdc@spseplzen.cz.