Ve školním roce 2022/2023 budou probíhat kurzy

Matematika

Fyzika

Připravují se kurzy

vyhláška č.50/1978 Sb. pro záky 4. ročníků elektrotechnických oborů (garant kurzů Ing. Václav Jirovský, CSc.